Kandidátní listina

Kandidátní listina - 9. Ing. Martina Vopařilová

9. Ing. Martina Vopařilová

40 let, ekonomka

1. Aktivity - členem kterých spolků, oddílů, party jsi? Co tě zajímá a baví? Co podporuješ? Jak trávíš svůj volný čas? 

Od dětství se zajímám o přírodu a její ochranu. Členství v oddílu mladých ochránců přírody mě přivedlo ke studiu krajinného inženýrství. Přestože profesně jsem se ubrala směrem ekonomickým, vystudovaný obor mi zůstal koníčkem. 18 roků jsem předsedkyní místní organizace Českého svazu ochránců přírody, jejíž činností je péče o významné lokality na Poličsku, výsadba stromů do volné krajiny a také výchova nové generace aktivních ochranářů. K podpoře kulturní činnosti ve městě přispívám v zaměstnání jako ekonomka Tylova domu a ve volném čase každoročně zapojením do pořadatelských týmů festivalů Colour Meeting a Rockoupání.

2. Přednosti města Poličky? 

Po studiu mě nikdy nelákalo jít do „velkého města“. Polička je akorát - příjemné historické město, ve kterém je dostupné vše, co k životu moje rodina potřebuje, vše je blízko. Nádherná rozmanitá krajina vysočiny, vlídné klima. Líbí se mi bohatý kulturní a společenský život ve městě. Oceňuji aktivitu všech věkových skupin na veřejném dění i to, že aktivity město podporuje.

3. Co chceš Poličce přinést, jak chceš přispět TY sám " lepší Poličce"? Co chceš změnit? 

Věcí ke změně a vylepšování je mnoho, ale protože jsem ten „ekolog“, chtěla bych se zasadit o lepší zpracování odpadu, bioodpadu. Úspěšným krokem jsou kompostéry zdarma. Nyní je potřeba umožnit uložení bioodpadu i občanům bez zahrádek doplněním kontejnerových ploch o popelnice na bioodpad a zajistit jeho zpracování. Město by mělo mýt svou kompostárnu a umožnit příjem zeleně, zajistit výrobu kompostu a zpětný odběr zeminy občanům. 

Chtěla bych zkrášlit veřejné (i zelené) plochy. Synský rybník si zaslouží zásadní revitalizaci, rybník a přítok Bílého potoka je dlouhodobou ostudou centra města. Travnaté plochy kosené na drn lze někde nahradit kvetoucími loukami, náhradní výsadby za pokácené stromy bychom mohly směřovat na veřejná místa. 

4. VIZE: Co bys v Poličce chtěl mít za 10 let (jakou Poličku bys za 10 let chtěl mít)?

Poličku 

Polička má velký potenciál být městem, kde lidi baví žít. Její velikost umožňuje bohatý komunitní život, dostupnost všech potřebných služeb, možnost sportovního, kulturního a volnočasového vyžití. Chci žít v moderním městě, které hospodaří a rozvíjí se dlouhodobě udržitelně.

5. Jak vidíš problémy dnešní české společnosti (všeobecně)?

Problém vidím ve spěchu a honu za výdělky. Trvale převažující zájem ekonomický před všemi ostatními (kulturní, sociální, environmentální…) v nejrůznějších oblastech lidské činnosti způsobuje degradaci společnosti. Zastavme se, promýšlejme a diskutujme jak vše, co už víme a umíme, využít pro udržitelný život.  

6. Váš oblíbený zpěvák/zpěvačka, herec /herečka, jídlo a politik, oblečení, město v ČR, prezident....květina, ryba, země,….?

Mám ráda stromy, louky, pole, keře, v lese stáda lesní zvěře, slunce, mraky, obce, kopce, na kterých se pasou ovce a Poličku! 

< Zpět